Skip to main content
⏰ Leestijd: < 1 minuut

Er ontstaat nog al eens twijfel over wie er aansprakelijk is wanneer een werknemer onder werktijd schade rijdt aan zijn of haar eigen auto. De werknemer zelf of toch de werkgever?

Artikel 7:661

Wanneer een werknemer voor een zakelijke afspraak bijvoorbeeld even de eigen auto pakt en vervolgens schade rijdt, is de werkgever in principe de aansprakelijke voor de gemaakte autoschade. “Tenzij de schade een gevolg is van zijn opzet of bewuste roekeloosheid.” Deze wettelijke bepaling staat vastgelegd in Artikel 661 Burgerlijk Wetboek Boek 7.

De werkgever is in beginsel verantwoordelijk en daarmee ook de bewijsplichtig. Als de werkgever op basis van een politierapport geen opzet of roekeloosheid kan aantonen, is de werkgever zelf aansprakelijk.

Woon-werkverkeer

Bij autoschade tijdens woon-werkverkeer is een werkgever niet aansprakelijk. De werknemer moet de schade gewoon opgeven bij de eigen verzekering. Maar er zijn uitzonderingen. Wanneer een werknemer in opdracht van de werkgever moet reizen, kan de werkgever alsnog aansprakelijk worden gesteld. Dit wordt dan beoordeeld aan de hand van alle feitelijke omstandigheden die in het specifieke geval van toepassing zijn.

Verkeersboetes

Bij verkeersboetes wordt hoofdzakelijk gekeken naar het gedrag van de werknemer. Ook hier geldt dat in geval opzet of roekeloosheid, de werknemer de boete dient te betalen. De werkgever kan zijn gelijk halen door bijvoorbeeld het wangedrag te toetsen aan dat van andere werknemers.

Lees meer over de WEGAS-verzekering en het ArenA-Arrest op de website van VDSD.

Call Now Button