Skip to main content
⏰ Leestijd: 2 minuten

Elektrisch rijden is de laatste jaren steeds meer in beweging. Medio 2017 reden er ongeveer 120.000 elektrische auto’s op de Nederlandse wegen. In het officiële regeerakkoord staat zelfs dat de overheid wil dat er na 2030 alleen nog elektrische auto’s worden verkocht. Dat onderstreept dat elektrisch rijden de toekomst heeft.

Elektrisch rijden groeit

Het elektrisch rijden zit in de lift, de verkoop van elektrische auto’s in Nederland steeg in het eerste kwartaal van 2018 met bijna 125%. Ook in de gehele EU vond een sterke stijging plaats. De verkoop werd bijna verdubbeld, zo blijkt uit gegevens van brancheorganisatie voor autoverkopers ACEA. Fastned, exploitant van laadstations voor elektrische auto’s, is bezig het aantal laadstations te vergroten. Verwacht wordt dat iedere week een laadstation wordt toegevoegd aan de 66 die er nu zijn. In totaal zijn er in Nederland zo’n 32.000 laadpunten, waarvan 775 snelladers. Ook het bedrijf Ecolon helpt mee om het te tekort aan laadpunten te tackelen. Zo brengt het de ‘praatpalen’ die onlangs verwijderd werden langs de Nederlandse wegen terug, onder andere in de vorm van laadpalen voor elektrische auto’s.

Belemmeringen

Er is echter nog een lange weg te gaan. De cijfers tonen duidelijk verbetering, maar nog te weinig consumenten kiezen voor een elektrische auto. Het totale marktaandeel van de elektrische auto blijft onder de 2%. Er zijn te veel belemmeringen die een definitieve doorbraak voor alsnog verhinderen. De ANWB brengt dit op haar website mooi in kaart. De hoge aanschafprijs, beperkte actieradius en het tekort aan laadpunten worden genoemd als voornaamste belemmeringen. Innovatie en initiatieven zoals die van Fastned en Ecolon moeten ervoor zorgen dat de belemmeringen zullen verdwijnen.

Voordelen

Er zijn een aantal voordelen te noemen die elektrisch rijden ook op dit moment al aantrekkelijk maken. Elektrisch rijden is simpelweg een stuk zuiniger dan rijden op fossiele brandstoffen. Zeker met de huidige benzineprijzen. Die zijn namelijk gestegen naar het hoogste peil sinds de zomer van 2015.Elektrisch rijden kent ook fiscale voordelen ten opzichte van het rijden in een niet-elektrische auto. Bovendien is het veel beter voor het milieu om in elektrische auto’s te rijden. De elektrische auto stoot namelijk minder CO2 uit en produceert veel minder schadelijke stoffen zoals fijnstof.  Daarmee is de elektrische auto een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige fossiele brandstofauto.

Call Now Button