Skip to main content
⏰ Leestijd: 2 minuten

Bent u uw kentekenplaat kwijt? Kom dan snel in actie. Buiten het feit dat u een boete kunt krijgen voor het rijden zonder kenteken, kan het zijn dat uw kentekenplaten worden gebruikt door criminelen.

Alle voertuigen, met uitzondering van fietsen en steps, moeten een eigen kenteken hebben. Het aluminium plaatje met unieke combinatie van letters en/of cijfers is het zichtbare, maar niet het officiële identiteitsbewijs van de auto. Dat is het kentekenbewijs.

Officiële instanties kunnen dankzij een kenteken de eigenaar van een voertuig traceren en de technische specificaties van het voertuig inzien. Het voeren van kentekenplaten is daarom zeer belangrijk. Wie zonder kentekenplaten deelneemt aan het verkeer, riskeert een boete van minstens 150 euro.

Diefstal

Kentekenplaten zijn erg diefstalgevoelig. Criminelen proberen de politie te misleiden door een gestolen voertuig van een andere identiteit te voorzien door middel van gestolen kentekenplaten. Wanneer u beide kentekenplaten kwijt bent, is dan kans zeer groot dat ze gestolen zijn.

Om een hoop ellende te besparen, is het daarom verstandig om in dat geval aangifte te doen bij de politie. Ook al volstaat een melding van vermissing bij de RDW. Als u aangifte doet, kan de politie de criminelen traceren via ANPR-camera’s en zijn zij op de hoogte wanneer uw kenteken betrokken raakt bij een criminele actie.

Duplicaatcode

Kentekenplaten moeten zowel bij diefstal als verlies (beiden) worden vervangen door platen die voorzien zijn van een zogenoemde duplicaatcode. Deze platen hebben een extra, klein cijfertje op de plaat. De oorspronkelijke plaat heeft dit niet. Bij elke vervanging komt er een oplopend cijfer op.

Wanneer uw kenteken onleesbaar is door veroudering of schade en daarom vervangen moet worden, komt er geen duplicaatcode op de kentekenplaat te staan. Vervanging kan tegen betaling bij een RDW-erkende kentekenplaatproducent.

Witte kentekenplaat

Wanneer uw kentekenplaat wordt belemmerd door een fietsenrek, uitstekende lading of een aanhangwagen, dan is het verplicht om een witte kentekenplaat te monteren. Het verlies van een witte plaat hoeft niet te worden gemeld bij de RDW. Wel moet een witte plaat worden voorzien van een duplicaatcode wanneer dat bij het originele kenteken ook het geval is.

Groene kentekenplaat

Voor een groene plaat, oftewel een handelaarskenteken, geldt een uitzondering. Bij verlies van de platen of de bijbehorende documenten, vervalt het volledige kenteken. In dit geval moet een volledig nieuwe set worden aangevraagd.

Call Now Button