Skip to main content
⏰ Leestijd: 2 minuten

Het aantal leerlingen dat op het voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo) in het schooljaar 2022-2023 voor een profiel Produceren, Installeren, Energie (PIE) heeft gekozen, is met 8 procent gegroeid tot 4.971 leerlingen. Ook meisjes maken steeds vaker de keuze voor een technische vmbo-richting.

Belangrijke kentering

Net als een jaar eerder groeide het aantal vmbo’ers dat koos voor een technische opleiding. Doekle Terpstra, voorzitter van Techniek Nederland, ziet in de cijfers van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een belangrijke kentering: ‘Dit laat zien dat onze inspanningen effect sorteren. Maar er is meer nodig.’

Vmbo uitzondering

De vmbo-cijfers zijn hoopgevend, maar Terpstra wijst erop dat de trend in het vmbo wel een uitzondering is. ‘Op havo en vwo zien we nog steeds dat de belangstelling voor technische profielen afneemt. En dat terwijl het loopbaanperspectief nergens zo aantrekkelijk is als in de techniekbranche. Blijkbaar zitten de slimste studenten op het vmbo.’

Toestroom van meisjes

De toestroom van meisjes naar de technische vmbo-opleidingen is opvallend. In het schooljaar 2022-2023 hebben in totaal 1.687 meisjes gekozen voor een technisch profiel. Dat is een stijging van 21 procent ten opzichte van het voorgaande jaar.

Terpstra is over die ontwikkeling niet verbaasd: ‘Creativiteit, samenwerken en communicatieve vaardigheden worden in onze branche steeds belangrijker. Ik vind het dus heel logisch dat meisjes en vrouwen de techniek ontdekken én er carrière maken.’

‘Technische vakmensen zijn onmisbaar’

Terpstra ziet het belang van de techniek in onze samenleving de komende jaren snel toenemen: ‘Technische vakmensen zijn onmisbaar voor de energietransitie, maar ook voor modernisering van onze infrastructuur en het betaalbaar houden van de gezondheidszorg. Het beroep op de technieksector wordt dus alleen maar groter.’ Volgens voorzitter Terpstra is het Aanvalsplan Techniek daarbij cruciaal. Techniek Nederland presenteerde het plan samen met een aantal andere brancheorganisaties in november 2022 aan het kabinet.

Stage lopen bij Autoschade John de Groot

Ook voor de continuïteit van de branche waarin wij opereren is het belangrijk dat technische vakmensen worden opgeleid. De ontwikkeling stemt ons dan ook tevreden. Wij onderkennen niet alleen het belang hiervan, maar proberen ook ons steentje bij te dragen. Zo bieden wij momenteel plek aan een enthousiaste leerling autospuiter die samen met Patrick en Erwin aan de slag gaat om de fijne kneepjes van het vak te leren. Bekijk hier de vacature >>

Call Now Button