Skip to main content
ÔĆ░ Leestijd: < 1 minuut

Als de term ’total loss’ er aan te pas komt bij autoschade is het eigenlijk altijd foute boel. Zowel bij technisch total loss als bij economisch total loss, maar wat is het verschil tussen deze twee termen? Wij leggen het uit.

Technisch total loss

Een voertuig is technisch loss wanneer het technisch gezien niet meer mogelijk is de schade te herstellen. Dat wil zeggen dat het voertuig dusdanig vervormd of beschadigd is, dat vervanging of reparatie onmogelijk is. Brand- en waterschade hebben ook vaak als gevolg dat een voortuig total loss wordt verklaard.

Financieel gezien mag men niet beter worden van een schade. Als een voertuig technisch total loss is, heeft de eigenaar slechts recht op de dagwaarde van vlak voor het ongeluk. Als de eigenaar beschikt over een aanvullende cascoverzekering, wordt de nieuw- of vervangingswaarde wel uitgekeerd.

Economisch total loss

Een voertuig kan ook economisch total loss zijn. In dat geval is het financieel gezien niet meer verantwoord is om de schade te herstellen. Reparatie zou technisch gezien wel mogelijk zijn, maar de kosten van de reparatie zijn hoger dan de waarde van de auto direct voor het ongeluk na vermindering van de restwaarde van de auto.

Call Now Button