Skip to main content
⏰ Leestijd: 2 minuten

Wij zien als autoschade bedrijf een groot aantal auto’s voorbijkomen. Veel privéauto’s, maar uiteraard ook veel auto’s van de zaak. Maar hoe zit het nu eigenlijk met het aanschaffen en de onderhoudskosten van een auto van de zaak?

Zakelijk of privé?

Als u als ondernemer een auto aan wilt schaffen, kiest u eerst of u de auto zakelijk of privé gaat aanmerken voor de belasting. Belangrijk is om helder te hebben voor welk doel u de auto het vaakst gaat gebruiken. In de eerste plaats kijkt u naar de gevolgen voor de btw en de inkomstenbelasting. Wanneer u over een aantal jaar een nieuwe auto koopt, kunt u opnieuw de keuze maken. Het is dus niet zo dat als u nu kiest om een auto privé te kopen dat dit ook voor andere/ latere aankopen geldt.

500 kilometer

Als u een nieuwe auto koopt en u minder dan 500 kilometer privé rijdt per jaar dan is er geen keuze tussen privé en zakelijk aanschaffen voor de inkomstenbelasting. Voor deze heffing geldt uw auto dan als zakelijk goed.

Auto van de zaak: btw

Wanneer u de auto op naam van de zaak zet, heeft u het voordeel dat de btw over de aanschaf teruggevraagd kan worden. Ook de btw over de onderhouds- en gebruikskosten kunt u terugvragen, in de verhouding waarin u de auto gebruikt voor omzet die belast is met btw.

Stel: u rijdt met uw auto 100.000 kilometer per jaar, waarvan 10.000 privé, 40.000 kilometer voor omzet die niet belast is met btw en 50.000 kilometer voor omzet die wél belast is met btw. Dan gebruikt u uw auto dus voor 50 procent voor omzet die met btw belast is en kunt u 50 procent van de btw over onderhouds- en gebruikskosten terugkrijgen.

Mocht u geen (sluitende) administratie hebben over de gereden kilometers, dan dient u 2,7 procent van de catalogusprijs te betalen voor het privégebruik. Mocht u geen btw hebben betaald over de auto dan is dat 1,5 procent.

Auto van de zaak: inkomstenbelasting

Voor de inkomstenbelasting is de bijtelling van auto’s uit 2017 die zakelijk zijn aangeschaft makkelijker geworden. Er zijn slechts twee categorieën: bij nul gram CO2-uitstoot per kilometer betaalt u vier procent bijtelling over de cataloguswaarde van de auto. Bij meer dan nul gram uitstoot betaalt u 22 procent bijtelling. Die bijtelling ligt voor 60 maanden vast. De bijtelling voor de inkomstenbelasting geldt niet als u minder dan 500 kilometer per jaar privé hebt gereden én dat kunt bewijzen.

Mocht u een elektrische auto zakelijk kopen en daar een laadpaal bij hebben dan kunt u de kosten van die oplaadinstallatie aftrekken.

Privéauto zakelijk inbrengen

Per kilometer die u rijdt voor uw werk mag u 0,19 euro aftrekken van uw uiteindelijke winst. Daar zit alles in. Overige kosten kunnen dus niet óók nog worden afgetrokken. Hierbij gelden woon-werkverkeer kilometers als privé.

Voor de gebruiks- en onderhoudskosten geldt hetzelfde als bij de btw-verrekening van een zakelijke auto: de mate waarin u het voertuig gebruikt voor belaste omzet kunt u de btw aftrekken.

Mocht u geen kilometeradministratie bijhouden dan mag u in eerste instantie alle btw over onderhoud en gebruik aftrekken. Aan het einde van het jaar moet u 1,5 procent van de catalogusprijs (inclusief de btw en bpm) aangeven als verschuldigde btw.

Heeft u schade? Neem dan snel contact met ons op via  0252 – 412310

Call Now Button